Opteamus Coaching

Voor Opteamus Coaching mocht Valetti het logo, de bijbehorende huisstijl en de website ontwerpen. De ondertitel was de inspiratie voor het logo: ‘Teamresultaat met een glimlach’. Het eindresultaat van deze branding geeft ons een glimlach!

www.opteamuscoaching.nl